dot
dot
Log In(สำหรับสมาชิก)
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกที่ Log In
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletแจ้งผลการชำระเงิน
dot
แยกตามระดับชั้นเรียน
dot
bulletสื่อสำหรับมหาวิทยาลัย(ป.ตรี ขึ้นไป)
bulletสื่อกลุ่มอาชีวศึกษา(ปวช.-ปวส.)
bulletสื่อมัธยมปลาย
bulletสื่อมัธยมต้น
bulletสื่อสำหรับประถมศึกษา
bulletสื่อสำหรับอนุบาล
dot
แยกตามรายวิชา
dot
bulletวิชาภาษาต่างประเทศ
bulletวิชาภาษาไทย
bulletวิชาวิทยาศาสตร์
bulletวิชาคณิตศาสตร์
bulletวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletวิชาศิลปะและดนตรี
bulletวิชา งาน อาชีพและเทคโนโลยี
bulletวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletติวเข้ม ฝึกทำข้อสอบ
bulletความรู้รอบตัว
bulletสอนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
dot
แยกตามกลุ่มเรียนรู้
dot
bulletสื่อบันเทิง(หนัง/เพลง/ทอล์คโชว์)
bulletสื่อสารคดี
dot
โปรโมชั่น
dot
bulletโปรโมชั่นแถมกล้องวงจรปิดไร้สาย


รายการสารคดีกบนอกกะลา
ฝึกภาษา AEC
ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์


พุทธศาสนสุภาษิตในชีวิตประจำวันชุดที่ 2 (4 CD)icon  
รหัส : ZZ907024R
วิชา : August 2007
รายละเอียด :
CD-ROM 4 แผ่น สำหรับทุกเพศ-วัย
สิ่งที่อยากบอก :

ในแผ่นจะบอกถึงคำอ่านและคำแปล
แผ่นที่ 1 พุทธสุภาษิต เกี่ยวข้องกับ การชนะ
แผ่นที่ 2 พุทธสุภาษิต เกี่ยวข้องกับ ความโกรธ
แผ่นที่ 3 พุทธสุภาษิต เกี่ยวข้องกับ ความขยัน
แผ่นที่ 4 พุทธสุภาษิต เกี่ยวข้องกับ ความอดทน
คำในภาษาบาลี เมื่อนำมาเขียนถ่ายทอดเป็นภาษาไทยแล้ว จะมีลักษณะที่ควรสังเกตประกอบการอ่าน ดังนี้
๑. ตัวอักษรทุกตัวที่ไม่มีเครื่องหมายใดอยู่บนหรือล่าง และไม่มีสระใดๆ กำกับไว้ ให้อ่านอักษรนั้นมีเสียง "อะ" ทุกตัว เช่น
     อรหโต อ่านว่า อะ-ระ-หะ-โต
     ภควา อ่านว่า ภะ-คะ-วา
     นมามิ อ่านว่า นะ-มา-มิ
     โลกวิทู อ่านว่า โล-กะ-วิ-ทู
๒. เมื่อตัวอักษรใดมีเครื่องหมาย  ฺ (พินทุ) อยู่ข้างใต้แสดงว่าอักษรนั้นเป็นตัวสะกดของอักษรที่อยู่ข้างหน้า ผสมกันแล้วให้อ่านเหมือเสียง อะ+(ตัวสะกด) นั้น เช่น
     สมฺมา (สะ+ม = สัม) อ่านว่า สัม-มา
     สงฺโฆ (สะ+ง = สัง) อ่านว่า สัง-โฆ
 ยกเว้นในกรณีที่พยัญชนะตัวหน้ามีเครื่องหมายสระกำกับอยู่แล้ว ก็ให้อ่านรวมกันตามตัวสะกดนั้น เช่น
     พุทฺโธ       อ่านว่า พุท-โธ
     พุทฺธสฺส    อ่านว่า พุท-ธัส-สะ
     สนฺทิฏฺฐิโย อ่านว่า สัน-ทิฏ-ฐิ-โย
     ปาหุเนยฺโย อ่านว่า ปา-หุ-เนย-โย
๓. เมื่ออักษรใดมีเครื่องหมาย  ํ (นฤคหิต) อยู่ข้างบนตัวอักษร ให้อ่านให้เหมือนอักษรนั้นมีไม้หันอากาศและสะกดด้วยตัว "ง" เช่น
     อรหํ     อ่านว่า อะ-ระ-หัง
     สงฺฆํ     อ่านว่า สัง-ฆัง
     ธมฺมํ     อ่านว่า ธัม-มัง
     สรณํ    อ่านว่า สะ-ระ-นัง
     อญฺญํ   อ่านว่า อัญ-ญัง
 แต่ถ้าตัวอักษรนั้นมีทั้งเครื่องหมาย  ํ (นฤคหิต) อยู่ข้างบนและมีสระอื่นกำกับอยู่ด้วย ก็ให้อ่านออกเสียงตามสระที่กำกับ + ง (ตัวสะกด) เช่น
     พาหุ ํ อ่านว่า พา-หุง
๔. เมื่ออักษรใดเป็นตัวนำแต่มีเครื่องหมาย ฺ (พินทุ) อยู่ข้างใต้ด้วย ขอให้อ่านออกเสียง "อะ" ของอักษรนั้นเพียงครึ่งเสียงควบไปกับอักษรตัวตาม เช่น
     สฺวากฺขาโต อ่านว่า สะหวาก-ขา-โต

55992500359842101234589 : สำหรับทุกเพศ-วัย


ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
ราคาพิเศษ
499.00
425.00 บาท
เฉพาะสั่งซื้อทางเว็บไซต์เท่านั้น
ราคาสมาชิก
499.00
404.00 บาท
เฉพาะมีหมายเลขสมาชิกเท่านั้น


จำนวน      


Copyright © 2001 All Rights Reserved.